Wpływ na zdrowie szokow termicznych i fal upalow

Witaj,

Wiarygodne oszacowanie wielkości zagrożeń, jakie stwarzają wymienione w tytule zjawiska, jest szczególnie trudne.Pewne rachunki pokazują, że w Stanach Zjednoczonych w miastach liczących powyżej 1 mln mieszkańców, przy założeniu pełnej aklimatyzacji mieszkańców do istniejących warunków klimatycznych, fale upałów wskutek ocieplenia klimatu mogą spowodować w 2020 roku wzrost dziennej śmiertelności nawet o 100% w zależności od scenariusza przebiegu wypadków.

Fale zimna natomiast, nawet jeśli mieszkańcy miast będą przyzwyczajeni do cieplejszego klimatu, spowodują mniejszy wzrost średniej dziennej śmiertelności ocenia się, ze tylko o 20%.

Gdy WHO przeprowadziła oszacowania zagrożeń zdrowia wywołanych przez zmiany klimatyczne w Europie to stwierdziła, ze klimat w Europie znacznie się ocieplił. Wiosna nadchodzi tu około 12 dni wcześniej niż dawniej a okres wegetacji roślin odpowiednio wydłużył się. Specyficznym zjawiskiem w Europie i wszystkich krajach wysoko rozwiniętych jest fakt, że liczba osób zagrożonych stale wzrasta, gdyż starsi są bardziej wrażliwi na fale gorąca, A WŁAŚNIE W TYCH KRAJACH LICZBA ICH SYSTEMATYCZNIE SIĘ ZWIĘKSZA.

Innym ważnym stwierdzeniem jest potwierdzenie w przewidywaniach WHO, ze fale gorąca okazują się bardzo niebezpieczne dla zdrowia niż fale zimna. Powoduje to , że kraje europejskie będą pod tym względem należały do bardziej narażonych na skutki ocieplenia klimatu.

Inne skutki także mogą być bardzo dotkliwe. Jednym z najpoważniejszych skutków ocieplenia klimatu może być wzrost częstości występowania zakażeń pokarmowych. Stwierdzono, że wzrost średniej temperatury o 7,5 stopni C powoduje wzrost częstości zatruć o 5 do 20 procent.

Pomimo postępu technicznego i rosnącej zamożności okazuje się, że wciąż jest zbyt wiele zatruć pokarmowych  w wyniku niewłaściwego przechowywania pokarmów. W jakimś  sensie jest to szerszy problem, dotyczący nie tylko ocieplenia klimatu, gdyż pewnym typom infekcji sprzyja koncentracja produkcji żywności w wielkich fermach hodowlanych, magazynowanie żywności przez długie okresy bez należytego monitoringu jej jakości i przewożenia na znaczne odległości, gdy występują losowe zdarzenia zakłócające dystrybucję / korki drogowe, oczekiwanie na kontrole celne, wypadki drogowe i in./ Innym skutkiem ocieplenia jest wzrost stężenia ozonu, będącego też wynikiem skażenia powietrza spalinami. Takie zmiany jakości powietrza dotkną oczywiście wszystkich astmatyków i ludzi z nadwrażliwością układu oddechowego.

Wzrost temperatury otoczenia powoduje zakłócenia w pozbywaniu się nadmiaru ciepła przez organizm ludzki. Środki jakim dysponuje organizm, są dosyć ograniczone. Sprowadzają się one do intensywniejszego dopływu krwi do skóry, silniejszego pocenia się, ogólnego wzrostu temperatury ciała, co poprawia bilans cieplny oraz intensywniejszego oddychania.

W wyniku wzrostu temperatury ciała mogą wystąpić skurcze mięśni. Następnie pojawia się uczucie silnego zmęczenia, wymioty, bóle głowy i przyspieszenie pulsu, często występuje obniżenie ciśnienia krwi. Nie wszystkie z tych objawów można przypisać samej temperaturze, gdyż w takich sytuacjach mamy do czynienia z jednoczesną utrata płynów lub ich dużą retencją, wypłukiwaniem soli mineralnych i innymi zjawiskami, niekorzystnymi dla sprawnego działania organizmu.

Przy temperaturze ciała powyżej 41 stopni C , z pewnym rozrzutem dla różnych ludzi, następuje szok termiczny. Skóra staje się sucha, pojawiają  się zaburzenia pracy centralnego układu nerwowego, tracona jest orientacja, następuje utrata przytomności. Najprostszym sposobem obniżenia temperatury ciała człowieka jest zanurzenie go w chłodnej kąpieli. Im szybciej się to zrobi, tym większa szansa uratowania życia przegrzanej osoby.